Klauzula informacyjna

Szanowny Użytkowniku,

 

 

Od 25 maja 2018 roku będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony osobowych RODO – (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 

W praktyce poniżej informujemy co oznacza dla Pani/ Pana  RODO.  Dbanie o Pani/ Pana  dane jest dla nas priorytetem dlatego poniżej przekazujemy najważniejsze informacje o zmianach :

 

Administratorem  danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/ Pana  danych osobowych, jest Portmetal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

 

Przetwarzamy Pani/ Pana  dane aby świadczyć usługi związane z serwisem metalleo.pl.

 

Przetwarzamy Pani/ Pana  dane aby :

  1. zrealizować zamówienie, transport i rozliczyć zamówienie ( art. 6 ust. 1 lit t b RODO)
  2. w celu ewentualnych reklamacji i ewentualnych innych roszczeń ( art. 6 ust 1 lit f RODO )

 

Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzenia danych osobowych.

 

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych tj. TSR Poland Sp. z o.o. w celu realizacji płatności, DHL Express Poland sp. o.o. w celu realizacji transportu zamówienia, którym spółka zleca wykonywanie takich czynności.

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora  wynosi maksymalnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym  upłynęła płatność podatku w związku z umową zawartą za pomocą Serwisu.

Każda osoba, których dane dotyczą i są przetwarzane ma następujące uprawnienia :

prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych

prawo do uzyskania kopii danych

prawo do sprostowania danych

prawo do usunięcia danych

prawo do ograniczenia przetwarzania

prawo do przenoszenia danych

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

prawo wycofania zgody

prawo do skargi

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia a ich nie podanie uniemożliwi realizację zamówienia.

Skontaktować się z Admistratorem można

  • forma pisemna

Adres: Portmetal sp. zo.o. Warszawa, ul. Puławska 99

  • poczta elektroniczna

Adres email: biuro@metalleo.pl

  •  telefonicznie

539950868